EXHIBITIONS IDEA

EXPOSITIE: DE EMANCIPATIE VAN DE DISSONANTIE

Dit is een opzet van hoe de expositie eruit komt te zien. Ondersteund door mijn essay
is de expositie een reis door de belangrijkste perioden van onze recente culturele geschiedenis. Een reis door de geschiedenis en haar invloed op mij. In deze expositie wil ik mijn kunst tonen en door middel van tekst, geluid en video ook het verhaal erachter vertellen. Uitgangspunt van mijn essay is het onderzoek naar hoe wetenschappers en kunstenaars uit verschillende disciplines elkaar in het verleden hebben beïnvloed en hoe ze mij persoonlijk hebben beïnvloed.

Ik heb de teksten die op de muren geplaatst worden zo weergegeven dat ze in verhouding zijn met de schilderijen. De teksten zijn in hun volledigheid terug te lezen in mijn essay.

De rode draad en samenhang zoals in het essay beschreven wil ik in de expositie handhaven.

Bij ieder thema komt een geluid (via kleine speakers) dat verband houd met het thema. Daarnaast heb ik animatiefilms gemaakt die ik via video-installaties wil tonen.


Opening van de expositie - Het word een theatraal expositieconcert

-              In het midden van de ruimte staat een vleugel. De vleugel wordt begeleid door contrabas, cello, viool en                percussie. Percussie bestaat uit olievaten en rommel (junkyard)

-              Bij ieder schilderij is een speaker waar geluid uit komt wat verwijst naar het thema uit het essay. Dit kan een                spreekstem zijn maar ook percussie, opera zang, en allerlei vette samples.

-              De geluiden staan op een zacht volume. Alleen hoorbaar bij het schilderij en op den duur worden de geluiden                steeds luider. Uiteindelijk zo luidt dat ze een geheel beginnen te vormen (soundscape)

-              Bij ieder geluid heb ik ook beeld gemaakt en die beelden verschijnen één voor één op de tv schermen die voor de                band staan

-              Ook het geluid wordt overgenomen door de centrale speakers (PA)

-              Uiteindelijk vormen de geluiden een samenhangend geheel wat dient als intro voor het eerste nummer van de                band

-              De band speelt. Intussen kan de animatie die bij de muziek hoort op de tv schermen verschijnen

-              Tussen ieder nummer zitten vette samples die steeds overgaan in weer een nieuw nummer

               De band speelt eigen bestaand werk maar maakt daar nieuwe uitvoeringen van. Bijvoorbeeld ‘the junkyard                sessions’.