Vrijdag 15 januari 2021

Dat was 2020

In het jaar waarin al mijn werk als geluidstechnicus en tourmanager voor vele bands en artiesten weg viel moest het roer om. Anders denken en anders handelen was het devies. Terwijl ik me op de kunst en een nieuwe baan stortte realiseerde ik me dat ik ook enorm aan verandering toe was. Er ontstond dat jaar ook ruimte voor nieuwe uitdagingen. Ik schreef me in voor een nieuwe opleiding en nam deel aan een televisieprogramma. Na de opname van het televisieprogramma ben ik in de zomer van 2020 bijna vijfhonderd kilometer gaan wandelen door Duitsland en Nederland om dit alles eens even op me in te laten werken. Dat was het moment dat ik me realiseerde dat er nog wel meer viel te veranderen om tot een betekenisvoller leven te komen. Begrijp me niet verkeerd, ik zat altijd prima in mijn vel maar bleek toch een beetje vastgeroest te zijn in het werk en leven dat ik leidde. Ik realiseerde me dat streven naar geluk als levensdoel een vergissing is. Streven naar zin en betekenis daarentegen is waar het leven om draait.

Een maatschappij waarin we ons geluk afspiegelen aan het succes wat we hebben en de spullen die we bezitten is naar mijn idee een achterhaalde manier van leven aangezwengeld door ons neoliberale denken waar ik toch enigszins in gevangen zat.

Ik ben heel mijn leven al maatschappelijk geëngageerd maar bracht het zelf niet altijd in de praktijk. Ik was al geruime tijd gestopt met vlees eten en ik merkte tijdens mijn reis dat het nog meer beperken van mijn eigen ‘voetafdruk’ me meer gevoel van zingeving gaf. Klimatologisch, economisch, ecologisch en psychologisch is deze consumptiemaatschappij zoals we die nu kennen ook absoluut niet langer meer houdbaar. Bewust leven en minder spullen bezitten bleken voor mij de sleutel tot ‘geluk’ te zijn. Na mijn reis ben ik kleiner gaan wonen, dicht bij een treinstation om geen auto te hoeven bezitten en ik ben enorm gaan ontspullen. Ik weet dat ik zo wat zandkorreltjes in de machine gooi maar dit is nodig voor een ommekeer mijns inziens. Ik hoop op dusdanig veel zand dat de machine uiteindelijk tot stilstand komt.

Op het gebied van afval sorteren en verantwoorde voeding was ik al behoorlijk op de goede weg maar ik ben ook dit verder gaan doortrekken. De noodgedwongen veranderingen werkte dus als katalysator voor een betekenisvoller bestaan. Zo ben ik door het wegvallen van mijn werk en auto ook veel meer gaan bewegen. In de plaats van tien kilometer in de week hardlopen ben ik naar minimaal veertig kilometer in de week gegaan. Ik doe bijna alles met de fiets of te voet. Zo blijkt het buitenleven ook zeker een ware verrijking te zijn.

Wat dit jaar mij absoluut heeft geleerd is dat geluk hem echt niet zit in de spullen die je bezit of in het succes wat je de buitenwereld toont. Geluk zit hem in zingeving, zelfontplooiing en in betekenisvolle relaties tot anderen.    

Door Tjeerd Zwinkels